26 juli 2014

Ben Frost

med "Nolan", att lyssna på och sedan spela upp när din elvisp förvandlas förnimmande och kräver ett allvarligt samtal om orättvis arbetsfördelning vid ... el-vispning. Kanske lyckas du kväva en revolt i sin linda.

http://ethermachines.com/


Mer om Ben Frost.

Inga kommentarer: